Aktualności

DBFO - Wesoła m.st. Warszawy

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Sukcesywna dostawa środków czystości

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Sukcesywna dostawa środków czystości dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dn. 18.01.2024 r., numer ogłoszenia: 2024/BZP 00050227/01

Zamawiający wszczął postępowanie na Sukcesywną dostawę środków czystości dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, znak sprawy DBFO/ZP/01/2024.

Dokumenty, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia dostępne są na stronie internetowej, na której prowadzone jest postępowanie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5f4f72e-b584-11eeb628-1a85378e6c0a

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”). Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-c5f4f72e-b584-11eeb628-1a85378e6c0a.

DBFO - Wesoła m.st. Warszawy

Nabór kandydatów na wolne stanowisko

Dyrektor ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Wesoła m.st. Warszawy.

Nazwa stanowiska:  Inspektor w Referacie Kadr i Płac
Wymiar zatrudnienie: 1 etat
Miejsce zatrudnienia: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wesoła m. st. Warszawy, Pl. Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Do pobrania:

DBFO - Wesoła m.st. Warszawy

Nabór kandydatów na wolne stanowisko

Dyrektor ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Wesoła m.st. Warszawy.

Nazwa stanowiska:  Referent/ Samodzielny referent /Specjalista w Referacie Kadr i Płac
Wymiar zatrudnienie: 1 etat
Miejsce zatrudnienia: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wesoła m. st. Warszawy, Pl. Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Do pobrania:

DBFO - Wesoła m.st. Warszawy

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby szkół i placówek oświatowych z Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Zamawiający wszczął postępowanie na Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby szkół i placówek oświatowych z Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, znak sprawy DBFO/ZP/04/2023.

Dokumenty, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia dostępne są na stronie internetowej, na której prowadzone jest postępowanie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e6bd8c41-62d2-11ee-9aa3-96d3b4440790

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-e6bd8c41-62d2-11ee-9aa3-96d3b4440790

DBFO - Wesoła m.st. Warszawy

Nabór kandydatów na wolne stanowisko

Dyrektor ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Wesoła m.st. Warszawy.

Nazwa stanowiska:  Referent/ Samodzielny referent /Specjalista w Referacie Kadr i Płac
Wymiar zatrudnienie: 1 etat
Miejsce zatrudnienia: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wesoła m. st. Warszawy, Pl. Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Do pobrania:

DBFO - Wesoła m.st. Warszawy

Nabór kandydatów na wolne stanowisko

Dyrektor ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Wesoła m.st. Warszawy.

Nazwa stanowiska:  Samodzielny referent/Specjalista/ Inspektor w Referacie Kadr i Płac
Wymiar zatrudnienie: 1 etat
Miejsce zatrudnienia: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wesoła m. st. Warszawy, Pl. Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Do pobrania:

DBFO - Wesoła m.st. Warszawy

Nabór kandydatów na wolne stanowisko

Dyrektor ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Wesoła m.st. Warszawy.

Nazwa stanowiska:  Główny Księgowy
Wymiar zatrudnienie: 1 etat
Miejsce zatrudnienia: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wesoła m. st. Warszawy, Pl. Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Do pobrania:

DBFO - Wesoła m.st. Warszawy

Nabór kandydatów na wolne stanowisko

Dyrektor ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Wesoła m.st. Warszawy.

Nazwa stanowiska: Samodzielny referent/Specjalista/ Inspektor w Referacie Kadr i Płac
Wymiar zatrudnienie: 1 etat
Miejsce zatrudnienia: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wesoła m. st. Warszawy, Pl. Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Do pobrania:

DBFO - Wesoła m.st. Warszawy

Nabór kandydatów na wolne stanowisko

Dyrektor ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Wesoła m.st. Warszawy.

Nazwa stanowiska:  Samodzielny referent/Specjalista/ Inspektor w Referacie Kadr i Płac
Wymiar zatrudnienie: 1 etat
Miejsce zatrudnienia: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wesoła m. st. Warszawy, Pl. Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Do pobrania:

DBFO - Wesoła m.st. Warszawy

Nabór kandydatów na wolne stanowisko

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wesoła m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

Nazwa stanowiska: Samodzielny referent/Specjalista/Inspektor w Referacie Kadr i Płac
Wymiar zatrudnienie: 1 etat
Miejsce zatrudnienia: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wesoła m. st. Warszawy, Pl. Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Pobierz:

DBFO - Wesoła m.st. Warszawy

Nabór kandydatów na wolne stanowisko

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wesoła m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

Nazwa stanowiska: Samodzielny referent/Specjalista/Inspektor w Referacie Kadr i Płac
Wymiar zatrudnienie: 1 etat
Miejsce zatrudnienia: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wesoła m. st. Warszawy, Pl. Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Pobierz:

DBFO - Wesoła m.st. Warszawy

Nabór kandydatów na wolne stanowisko

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wesoła m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

Nazwa stanowiska: Pracownik ds. księgowości w Referacie Finansowo-Księgowym
Wymiar zatrudnienie: 1 etat
Miejsce zatrudnienia: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wesoła m. st. Warszawy, Pl. Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Pobierz:

DBFO - Wesoła m.st. Warszawy

Nabór kandydatów na wolne stanowisko

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wesoła m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

Nazwa stanowiska: Samodzielny referent/ Specjalista/ Inspektor w Referacie Kadr i Płac
Wymiar zatrudnienie: 1 etat
Miejsce zatrudnienia: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wesoła m. st. Warszawy, Pl. Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Pobierz:

DBFO - Wesoła m.st. Warszawy

Nabór kandydatów na wolne stanowisko

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wesoła m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

Nazwa stanowiska: Samodzielny referent/ Specjalista/ Inspektor w Referacie Kadr i Płac
Wymiar zatrudnienie: 1 etat
Miejsce zatrudnienia: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wesoła m. st. Warszawy, Pl. Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Pobierz:

DBFO - Wesoła m.st. Warszawy

Nabór kandydatów na wolne stanowisko

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wesoła m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

Nazwa stanowiska: Specjalista w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Wesoła m. st. Warszawy
Wymiar zatrudnienie: 1 etat
Miejsce zatrudnienia: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wesoła m. st. Warszawy, Pl. Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Pobierz:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Sukcesywna dostawa środków czystości

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Sukcesywna dostawa środków czystości dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Zamawiający wszczął postępowanie na Sukcesywną dostawę środków czystości dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, znak sprawy DBFO/ZP/02/2023.

Dokumenty, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia dostępne są na stronie internetowej, na której prowadzone jest postępowanie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5556a60c-cd46-11ed-9355-06954b8c6cb9

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”)

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-5556a60c-cd46-11ed-9355-06954b8c6cb9

DBFO - Wesoła m.st. Warszawy

Nowa strona BIP DBFO – Wesoła m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z planowanym zamknięciem serwisu https://dbfowesola.bip.um.warszawa.pl prowadzonego na serwerze UM m.st. Warszawy, wszystkie dane archiwalne dotyczące zamówień publicznych znajdujące się w tym serwisie są dostępne na stronie internetowej DBFO.

Wkrótce udostępnimy nową dostępną cyfrowo stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) z wdrożonym
WCAG 2.1. AA: https://bip.dbfowesola.pl

Sprawozdania finansowe od 2018 r. będą dostępne na nowej stronie BIP.

DBFO - Wesoła m.st. Warszawy

Nabór kandydatów na wolne stanowisko

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wesoła m. st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

Nazwa stanowiska: Referent/Samodzielny referent/Specjalista/Inspektor w Referacie Kadr i Płac
Wymiar zatrudnienie: 1 etat
Miejsce zatrudnienia: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wesoła m. st. Warszawy, Pl. Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Pobierz:


06.12.2022

16.12.2022

DBFO - Wesoła m.st. Warszawy

Nabór kandydatów na wolne stanowisko

Dyrektor ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Wesoła m.st. Warszawy. Nazwa stanowiska: Referent/Samodzielny referent (w Referacie Kadr i Płac) Wymiar zatrudnienie: 1 etat Miejsce zatrudnienia: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wesoła m. st. Warszawy, Pl. Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Pobierz:

 

02.09.2022

08.09.2022

DBFO - Wesoła m.st. Warszawy

Nabór kandydatów na wolne stanowisko

Dyrektor ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Wesoła m.st. Warszawy.

Nazwa stanowiska:
Inspektor / Specjalista
Wymiar zatrudnienie: 7/8 etatu
Miejsce zatrudnienia: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wesoła m. st. Warszawy, PL. Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Pobierz:

DBFO - Wesoła m.st. Warszawy

Dzień wolny od pracy

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wesoła m.st. Warszawy informuje,
że dzień 7 stycznia 2022 r. został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla pracowników DBFO – Wesoła w związku ze świętem w dniu 1 stycznia 2022 r. (sobota).

DBFO - Wesoła m.st. Warszawy

Dzień wolny od pracy

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wesoła m.st. Warszawy informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora DBFO Wesoła nr 4/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r., dzień 24 grudnia 2021 r. został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla pracowników DBFO – Wesoła w związku ze świętem w dniu 25 grudnia 2021 r. (sobota).

DBFO - Wesoła m.st. Warszawy

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Wesoła m.st. Warszawy.

Nazwa stanowiska: Referent/Starszy referent w Referacie Kadr i Płac
Wymiar zatrudnienie: etat
Miejsce zatrudnienia: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wesoła m. st. Warszawy, PL. Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Pobierz:

DBFO - Wesoła m.st. Warszawy

4 czerwca 2021 r. dniem wolnym od pracy

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wesoła m.st. Warszawy informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora DBFO – Wesoła nr 4/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r., dzień 4 czerwca 2021 r. został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla pracowników DBFO – Wesoła, w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. w dniu 1 maja 2021 r.

DBFO - Wesoła m.st. Warszawy

Nabór kandydatów na wolne stanowisko

Dyrektor ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Wesoła m.st. Warszawy.

Nazwa stanowiska: Specjalista w  Referacie Kadr i  Płac
Wymiar zatrudnienie: etat
Miejsce zatrudnienia: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wesoła m. st. Warszawy, PL. Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Pobierz:

DBFO - Wesoła m.st. Warszawy

Nabór kandydatów na wolne stanowisko

Dyrektor ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Wesoła m.st. Warszawy.

Nazwa stanowiska: Referent/Starszy referent/Samodzielny referent/Inspektor/Specjalista w Wydziale Płac i Ubezpieczeń Społecznych
Wymiar zatrudnienie: etat
Miejsce zatrudnienia: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wesoła m. st. Warszawy, PL. Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Pobierz:

DBFO - Wesoła m.st. Warszawy

24 GRUDNIA 2020 ROKU dniem wolnym od pracy

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wesoła m.st. Warszawy informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora DBFO Wesoła nr 7/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r., DZIEŃ 24 GRUDNIA 2020 ROKU został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla pracowników DBFO Wesoła w związku ze świętem w dniu 26 grudnia 2020 roku (sobota).

DBFO - Wesoła m.st. Warszawy

Nowa strona WWW naszego biura

Uprzejmie informujemy, że trwają prace nad nową stroną WWW naszego biura. Zapraszamy wkrótce.