DBFO-Wesoła
Warszawa
Finanse
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Finanse
Warszawa
Warszawa
Warszawa
previous arrow
next arrow

Od Dyrektora

Szanowni Państwo!

Witam na stronie internetowej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Wesoła m.st. Warszawy.

Biuro jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy.

Obszarem działania Biura jest Dzielnica Wesoła.

Zostało utworzone w celu obsługi finansowo – księgowej placówek oświatowych – przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Biuro używa skrótu „DBFO – Wesoła m.st. Warszawy”.

Portal zapewnia szybki dostęp do najważniejszych informacji, ich aktualizację usprawni obsługę i kontakty. Umożliwia korzystanie osobom niepełnosprawnym- dostosowany do wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) .

Zachęcam do odwiedzania naszej strony i korzystania z przedstawionej oferty.

Z poważaniem
Dariusz Galiński
Dyrektor
Dzielnicowego Biura
Finansów Oświaty Wesoła

Zadania Biura

Zadania i zakres działania Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty – Wesoła m. st. Warszawy:

  • opracowywanie na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych projektów planów finansowych oraz ich zmian
  • prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości
  • organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
  • ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
Harmonogram posiedzeń Komisji Socjalnej ZFŚS przy DBFO Wesoła m. st. Warszawy
DBFO - Wesoła m.st. Warszawy

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Sukcesywna dostawa środków czystości

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Sukcesywna dostawa środków czystości dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dn. 18.01.2024 r., numer ogłoszenia: 2024/BZP 00050227/01

Zamawiający wszczął postępowanie na Sukcesywną dostawę środków czystości dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, znak sprawy DBFO/ZP/01/2024.

Dokumenty, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia dostępne są na stronie internetowej, na której prowadzone jest postępowanie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5f4f72e-b584-11eeb628-1a85378e6c0a

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”). Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-c5f4f72e-b584-11eeb628-1a85378e6c0a.

DBFO - Wesoła m.st. Warszawy

Nabór kandydatów na wolne stanowisko

Dyrektor ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Wesoła m.st. Warszawy.

Nazwa stanowiska:  Inspektor w Referacie Kadr i Płac
Wymiar zatrudnienie: 1 etat
Miejsce zatrudnienia: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wesoła m. st. Warszawy, Pl. Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Do pobrania:

DBFO - Wesoła m.st. Warszawy

Nabór kandydatów na wolne stanowisko

Dyrektor ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Wesoła m.st. Warszawy.

Nazwa stanowiska:  Referent/ Samodzielny referent /Specjalista w Referacie Kadr i Płac
Wymiar zatrudnienie: 1 etat
Miejsce zatrudnienia: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wesoła m. st. Warszawy, Pl. Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa
Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

Do pobrania:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wesoła m.st. Warszawy

ul. Plac Wojska Polskiego 28
05-075 Warszawa – Wesoła

tel: 22 778 82 01, 22 773 91 17

Dyrektor: Dariusz Galiński


Godziny pracy
Poniedziałek – Piątek: 08.00 – 16.00

Godziny pracy Radcy Prawnego
Wtorek 08:00 – 12:00
Czwartek 08:30-12:30

Przydatne strony

Zapoznaj się z przydatnymi stronami internetowymi