Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup paliwa gazowego

Ogłoszenie BZP
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert – 16.11.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP – 16.11.2021

Odpowiedzi na zapytania – 19.11.2021

Kwota na realizację zamówienia – 19.11.2021

Informacja z otwarcia ofert – 24.11.2021

Informacja o unieważnieniu postępowania – 26.11.2021

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania – 02.12.2021

Related posts