Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Sukcesywna dostawa środków czystości

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Sukcesywna dostawa środków czystości dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Zamawiający wszczął postępowanie na Sukcesywną dostawę środków czystości dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, znak sprawy DBFO/ZP/02/2023.

Dokumenty, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia dostępne są na stronie internetowej, na której prowadzone jest postępowanie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5556a60c-cd46-11ed-9355-06954b8c6cb9

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”)

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-5556a60c-cd46-11ed-9355-06954b8c6cb9

Related posts