Dokumenty do pobrania

Świadczenia socjalne (MKZP, ZFŚS)

Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa

Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa

przy DBFO – Wesoła m.st. Warszawy

Pl. Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa

e-mail: zarzadmkzp@dbfowesola.pl

 

Wnioski przyjmowane są do 10-go dnia danego miesiąca – do rozpatrzenia przez Zarząd w danym miesiącu.

Pracownik DBFO nie udziela telefonicznie szczegółowych informacji dotyczących spraw finansowych członka kasy.

Informacje o stanie finansów członków Kasy prosimy kierować na adres mailowy upoważnionego pracownika DBFO – Wesoła: mkzp@dbfowesola.pl lub udzielane będą osobiście we wtorki i czwartki w godzinach 11:00 – 15:00 w siedzibie DBFO.

 

Scentralizowany Fundusz Świadczeń Zdrowotnych

Komisja Socjalna ZFŚS przy DBFO Wesoła