Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Sukcesywna dostawa środków czystości dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ – z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5
Załączniki nr 1, 3, 5 do SWZ
Załącznik od 1.1 do 1.13 do SWZ – Formularze cenowe

24.03.2022
Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia
Zmiana treści SWZ

28.03.2022
Wyjaśnienie treści SWZ

31.03.2022
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

31.03.2022
Informacja z otwarcia ofert

08.04.2022
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o unieważnieniu postępowania

Related posts