Historia

Krótka historia naszego Biura

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Wesoła m.st. Warszawy jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy.

Biuro działa na mocy Uchwały Nr XXIII/416/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18.XII.2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazwy niektórych jednostek obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół i placówek oświatowych Woj. Mazowieckiego z 2004 r. Nr 8 poz. 343 oraz Uchwały Nr LXII/1799/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24.XI 2005 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych.