Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Sukcesywna dostawa środków czystości

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Sukcesywna dostawa środków czystości dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy z dn. 18.01.2024 r., numer ogłoszenia: 2024/BZP 00050227/01

Zamawiający wszczął postępowanie na Sukcesywną dostawę środków czystości dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, znak sprawy DBFO/ZP/01/2024.

Dokumenty, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia dostępne są na stronie internetowej, na której prowadzone jest postępowanie:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c5f4f72e-b584-11eeb628-1a85378e6c0a

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”). Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-c5f4f72e-b584-11eeb628-1a85378e6c0a.

Related posts