Dyrektor ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty – Wesoła m.st. Warszawy. Nazwa stanowiska: Specjalista w  Referacie Kadr i  Płac Wymiar zatrudnienie: etat Miejsce zatrudnienia:…